Four Rooms for Five Thoughts - Herman Van Ingelgem & Chloé Op de Beeck

FOUR ROOMS FOR FIVE THOUGHTS
Herman Van Ingelgem & Chloé Op de Beeck

Opening Sunday 12 November 2017
3pm - 7pm

 

 

NL.Houten stokje, vijg, kijken, een voorwerp in de mechanica is een lichaam, handen, gedachten en hun vorm, hoe oud was je toen?, broodkruim, het lijkt een spel, natuurlijk Cézanne, steen, trechter, reconstructie, tekening, ik kan het me niet meer herinneren, drielandenpunt, ik schrijf je nog, jouw huis, mijn huis, woorden, ringen, neen - dit is geen project, twee bruggen, berg, plotsklaps, zilvergrijs, betekenis, we moeten gaan, een asperge, wit, denkbewegingen, wolken, driehoeken, wat ik zie, wat ik zeg, beginletter, naaktslak, dansen, maar wat als het niets is?

Onder de titel Four rooms for five thoughts presenteren Herman Van Ingelgem en Chloé Op de Beeck een selectie recente werken. Hun samenwerking ontstond in 2015 vanuit een intense correspondentie.  Sindsdien onderzoeken ze hoe die dialoog en het delen van ervaringen een werkmethode kan zijn. Aan de hand van verschillende media (tekeningen, installaties, video, sculpturen,…) belichten ze op een authentieke bevragende wijze de werking van taal, het geheugen en de relatie met de omringende architectuur en de kunstgeschiedenis.

ENG. Wooden baton, fig, to look, in mechanics an object is a body, hands, thoughts and their shape, how old were you back then?, breadcrumbs, it seems to be a game, of course Cézanne, stone, funnel, reconstruction, drawing, I can't remember, tripoint, I'll write you, your house, my house, words, rings, no - this is not a project, two bridges, mountain, all of a sudden, silver grey, significance, we have to go, an asparagus, white, movement of thoughts, clouds, triangles, what I see, what I say, initial, slug, to dance, but what if all means nothing?

The exhibition Four Rooms for Five Thoughts shows a selection of recent works of Herman van Ingelgem and Chloé Op de Beeck. Their cooperation which started in 2015 arose from an intense correspondence. Since then they have been researching how this dialogue and the sharing of experiences can be a method of working. By means of different media (drawings, installations, videos, sculptures, …) they question in an authentic manner how language and memory work in relationship to their surrounding architecture and art history.

 

Exhibition: 13.11.2017 - 14.01.2018
image:Image: © Chloé Op de Beeck en Herman Van Ingelgem, 2017.

 

 

Opening hours

WED - SAT: 2-6 pm

Peter Benoitstraat 40
2018 Antwerpen
Belgium

Contact block

M: +32 (0) 477 756 721