top of page
banners website à.jpg
Alternative Futures (V)_AnnieGentils_WesleyMeuris4640_web2.jpg
Alternative Futures (I)_AnnieGentils_WesleyMeuris4636_web2.jpg
Alternative Futures (VI)_AnnieGentils_WesleyMeuris4635_web2.jpg
Alternative Futures VIII_AnnieGentils_WesleyMeuris4660_web2.jpg
Grotto_VIII_87A4000.JPG

Belvédère


Een structuur ontworpen om een uitzicht te bieden.

De grootschalige hybride werken van Marie Cloquet zijn geen schilderijen of foto's, maar een niet-geclassificeerde overlap van beide. Door de plaatsen te reconstrueren waar ze zijn ontstaan, negeren Cloquets landschappen de scheidslijn tussen natuur en cultuur, tussen het organische en het gebouwde.

Het uitspelen van Land Art, fotografie en schilderkunst ensceneert een gebeurtenis van declassificatie, een ongedifferentieerde constellatie van plaatsen en tijden, een eigenzinnige ervaring van de wereld. Het combineert uiteenlopende registers van de werkelijkheid, waardoor het onderscheid tussen de fasen van de materie, tussen het bezielde en het levenloze, het substantiële en het denkbeeldige wordt ondermijnd. Het oefent een vloeiende, elastische staat van zaken uit, gebaseerd op een potentieel aan primaire energie waardoor alles opnieuw kan worden gecreëerd. (Ory Dessau).

Belvédère


A structure designed to command a view.

Marie Cloquet's large-scale hybrid paintings are neither paintings nor photographs, but an unclassified overlap of both. By reconstructing the places where they were begotten, Cloquet's landscapes ignore the dividing line distinguishing nature from culture, the organic from built.

The artists interplay of Land Art, photography, and painting stages an event of declassification, an undifferentiated constellation of places and times, an idiosyncratic experience of the world. It combines varying registers of reality, undermining the distinction between phases of matter, between the animate and the inanimate, the substantial and the imaginary. It exercises a fluid, elastic state of things established upon a potential of primal energy through which everything can be recreated over again. (Ory Dessau).

bottom of page