top of page

In the early 1990s, Jacqueline Peeters started making invitation cards and posters for fictitious exhibitions of unsold paintings in non-existent galleries – a cry for attention and an attempt to get her career off the ground. This marketing offensive became the subject of her work. Under the name of Madame de Parme, Peeters made bold paintings with the text Unsold Painting no. 41, no. 42, et cetera, and painted price lists of her unsold works.

In her recent paintings, Peeters imagines the herringbone parquet floors of her dream galleries. Some have English words on them, such as browned, foxed, torn, or burnt, qualifications which are used in old master auction catalogues. They refer to the hundreds of paintings and drawings that Peeters has been storing in an old shed near her house for years and to the poor state in which they would undoubtedly have been found if her oeuvre had not emerged from oblivion.

Some of her unsold paintings have been painted over to create small windows offering glimpses of the underlying painting. Her playing with the past and the present is also visible in the paintings about her Dutch-Indo family tree which are both a playful nod at the identity debate and a tribute to her ancestors. Names play an important role in Peeters’s paintings. For example, she makes a connection between her family tree and the titles of works by Édouard Manet (La Brune) and Henri Matisse (La Mulâtresse). In other paintings she combines her first name with the names of men who loved a woman named Jacqueline (John F. Kennedy, Pablo Picasso). The result is both a light-hearted and dramatic poem-painting with Boolean operators.

 

Jacqueline Peeters (b. 1961, Eindhoven) lives and works in Geraardsbergen, Belgium. She studied at the Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg and was a resident at Ateliers 63 in Haarlem from 1984 to 1986. In 1987 she won the Royal Award for Modern Painting. She had solo exhibitions at Motta Art Books in Eindhoven (1991), Kabinett in Bern (1998), Galerie van het Rhok in Brussels (Ballad of Supply and Demand,1999), Zazà Ramen in Milan (Unsold Paintings, 2020) and Gerhard Hofland Gallery in Amsterdam (Eat the heart gently, 2022).

Jacqueline Peeters, Eat the heart gently, 60 pages, ca. 40 illustrations, published by Motta Art Books on the occasion of the exhibition Eat the heart gently at Gerhard Hofland Gallery in Amsterdam, with an introduction by Dominic van den Boogerd, art critic and former director of De Ateliers, Amsterdam. Design: OnckWest, isbn 978-90-807520-0-9 Dutch/English.

 

 

In de vroege jaren negentig begon Jacqueline Peeters met het maken van uitnodigingen en affiches voor fictieve tentoonstellingen van onverkochte schilderijen in niet-bestaande galeries - een schreeuw om aandacht en een poging om haar carrière als kunstenaar van de grond te krijgen. Dit marketingoffensief werd het onderwerp van haar werk. Onder de naam Madame de Parme maakte zij brutale schilderijen met de tekst Unsold Painting no. 41, no. 42, et cetera, en schilderde zij prijslijsten van haar onverkochte werken. 

In haar recente schilderijen stelt Peeters zich de visgraatparketvloeren voor van haar gedroomde galeries. Op sommige van deze schilderijen staan Engelse woorden te lezen als browned, foxed (met bruine of gele vlekken), torn (gescheurd), of burnt (verbrand), kwalificaties die gebruikt worden in veilingcatalogi van oude meesters. Ze verwijzen naar de honderden schilderijen en tekeningen die Peeters al jaren in een oude schuur bij haar huis bewaart en naar de erbarmelijke staat waarin ze ongetwijfeld ooit aangetroffen zouden worden als haar oeuvre niet aan de vergetelheid onttrokken zou zijn.   

Over sommige van haar oude, onverkochte schilderijen schildert Peeters vensters, als doorkijkjes naar het verleden. Haar spel met heden en verleden komt ook tot uiting in de schilderijen over haar Indische familiestamboom. Die zijn zowel een knipoog naar het huidige identiteitsdenken als een eerbetoon aan haar voorouders. 

Namen spelen een belangrijke rol in de schilderijen van Peeters. Zo legt zij in haar werk verbanden tussen haar familiestamboom en titels van werken van Édouard Manet (La Brune) en Henri Matisse (La Mulâtresse). In andere schilderijen combineert zij haar voornaam met de namen van mannen die ooit een Jacqueline als geliefde hadden (John F. Kennedy, Pablo Picasso). Het resultaat is een zowel lichtvoetig als dramatisch schilderij-gedicht met Booleaanse operatoren. 

Over de kunstenaar

Jacqueline Peeters (1961, Eindhoven) woont en werkt in Geraardsbergen (BE). Zij   studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en was van 1984 tot 1986 resident aan Ateliers 63 in Haarlem. In 1987 won zij de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst. Zij had solotentoonstellingen bij Motta Art Books in Eindhoven (1991), Kabinett in Bern (1998), Galerie van het Rhok in Brussel (Ballade van Vraag en Aanbod,1999), Zazà Ramen in Milaan (Unsold Paintings, 2020) and Galerie Gerhard Hofland in Amsterdam (Eat the heart gently, 2022).

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Eat the heart gently bij Galerie Gerhard Hofland verscheen er een boek met een inleidende tekst van Dominic van den Boogerd, kunstcriticus en oud-directeur van De Ateliers, Amsterdam. 

Jacqueline Peeters, Eat the heart gently, 60 pagina’s, ca. 40 illustraties, ontwerp: Onck West, uitgegeven door Motta Art Books, isbn  978-90-807520-0-9, Nederlands/Engels

bottom of page